Wie zijn wij?

Rode Valken

RODE VALKEN provincie Antwerpen v.z.w. behoort tot de klassieke progressieve en democratische jeugdbewegingen ter linker zijde in Vlaanderen. Zij vinden hun oorsprong terug in 1923. Zij stellen kwaliteit voorop tegenover kwantiteit. Zij zijn een onderdeel van het International Falcon Mouvement – Socialist Educational International.

RODE VALKEN provincie Antwerpen v.z.w. ondersteunt en overkoepelt alle democratische jeugd- en jongerenbewegingen. In bijzonderheid Rode Valken bewegingen maar ook kindergroepen, jeugdhuizen, muziek- en jeugdateliers.

RODE VALKEN provincie Antwerpen v.z.w. heeft sterke banden met de organisatie Jeugdvrienden, de oudervereniging van de Rode Valken beweging